Pechado por traslado dende o 20-5-2006. Estou en http://malodeaturar.blogaliza.org

sexta-feira, abril 14, 2006

75 anos de algo que apuntaba mellor que o de agora

Hai hoxe 75 anos que iniciaba a súa andaina a II República Española. Non é o meu ideal, nin sequera o desexo coma panacea política. Mais coido que outra República, federal, estaría moito mellor para partirmos cara ao que, para min, si é algo máis ideal. De calquera xeito, e xa dun xeito máis ou menos obxectivo, o certo é que foi un período democrático, para min mellor ca unha monarquía, que rematou pola pouca amplitude de miras e grande ansia de poder irracional e nacional-católico. Pertenciamos a aquilo, puxéronnos cambadelas mil no camiño, pero quen sabe onde poderiamos andar se só lembrasemos o 36 porque ía despois do 35 e antes do 37, e porque era o ano no que botou a andar o primeiro Estatuto de Autonomía de Galiza.