Pechado por traslado dende o 20-5-2006. Estou en http://malodeaturar.blogaliza.org

domingo, outubro 02, 2005

Sois todos unos radicales

Chegar de saír e atopar isto na pantalla ten que ser malo, necesariamente, para a saúde. Un chega de dar voltar máis ou menos etílicas por esta, nosa cidade (Orozcus I dixit), e consulta, dun xeito case que mecánico, as novas coas que La Voz (de Galicia?) nos obsequiará na xornada dominical. Entre as páxinas do xornal con maior tirada delaregióngallega atoparemos o relato dun estudo sobre a presenza de Galiza nos manuais de Historia nos que estudan os rapaces do país. Ben, despois dun relato un tanto peculiar, atopámonos cun apartado especialmente elocuente, no que se tacha de radical ao texto d'A Nosa Terra ao relatar os efectos que para Galiza tivo o reinado dos Reis Católicos. Pasen y vean.