Pechado por traslado dende o 20-5-2006. Estou en http://malodeaturar.blogaliza.org

sábado, outubro 29, 2005

Sinais chungos

Nunha tarde morriñenta, ameazando chuvia, un servidor viuse, se cadra obrigado polas circunstancias e a conciencia, a facer acto de presenza por estes santos lugares. Non é que morrese coas gañas, non nos imos enganar, nin tampouco que teña pensado pasar por estes lares o primeiro viaducto do curso... e non será porque non precise desconexión ou, se cadra, repouso psico-fisiolóxico, tanta vida activista e compañeiril, cabreos, desvelos e horas invertidas en asuntos peixeiros e demais construcións de futuro apenas lle deixan a un tempo para respirar e, como alguén teorizou moi acaidamente, fico durmido antes de que a cabeza toque a almofada. E que iso lle ocorra a un en xoves universitario, é, como mínimo, sinal de vellez ou de exceso de traballo. A saber se isto derivará en algo bo ou en claudicación, agardemos que o primeiro.
Mentres e non, coido que quen subscribe precisa dunha paréntese, non sei se de minutos, horas, ou días, para se relaxar, porque non está ben chegar á saturación a golpe de finais de outubro.