Pechado por traslado dende o 20-5-2006. Estou en http://malodeaturar.blogaliza.org

sexta-feira, julho 15, 2005

Galiza está....

Galiza está viva nas xentes populares
nas aldeas, nas tabernas, nos bares
nas estradas, nos peiraos e nas romaxes
nas ledicias, nas frustraciós e nas aldraxes

A Quenlla

[e está tamén viva nos Gobernos que a gobernan, sempre e cando haxa neles quen a defenda. Deles depende que haxa bares, tabernas, peiraos ou frustracións e aldraxes. Coido que sei quen debe estar para que haxa máis do primeiro]