Pechado por traslado dende o 20-5-2006. Estou en http://malodeaturar.blogaliza.org

sexta-feira, junho 10, 2005

(In)adaptados ao sistema

Todos estamos, en maior ou menor medida, adaptados ao sistema. En ocasións, certos individuos pensamos o porqué da nosa incomodidade, por moi parcial que esta sexa. Así as cousas, certos invididuos que escapan da media, de diferentes medias de crenzas, orientacións políticas e preferencias na vida, fuxen do estabelecido e non se sinten cómodos trunfando e punto, non se sinten ben de todo cando o camiño é máis doado por ir da man dos de toda-la-vida, sinten un punto de culpabilidade e varios puntos de tristura ao veren que unha das liñas vitais fica en suspenso durante uns meses, outra vez (mesma ausencia, distinto motivo), e neste caso pola adaptación ao sistema do demo. Por que non me sinto ledo? Debería. Vou estudar un rato.