Pechado por traslado dende o 20-5-2006. Estou en http://malodeaturar.blogaliza.org

sábado, março 19, 2005

Un taxi, por favor


Diante das vindeiras vacacións de Semana Santa, o volume de viaxeiros fixo que os taxis da cidade de Madrid fosen escasos e resultase casi imposíbel facerse cos servizos destes vehículos. Na imaxe podemos observar claramente un grupo de persoas físicas que queren iniciar os seus días de descanso e chaman masivamente por un taxi alzando a man.